×

JOIN OUR PROMOTION NOW

Promotion Image

FOR THE 10 FASTEST FRIENDS.


Service Pricing Table


Số Tiền Theo Kèo

$100

 • Lợi ích Gói 100$
 • Chia sẻ lợi nhuận 40%
 • Nhà đầu tư nhận 60%
 • Chỉ chia sẻ lợi nhuận khi thắng
 • Thua nhà đầu tư không mất phí
 • Mức lỗ tối đa là 50%
 • Tự quản lí vốn

Số Tiền Theo Kèo

$200

 • Lợi Ích Gói 200$
 • Chia sẻ lợi nhuận 35%
 • Nhà đầu tư nhận 65%
 • Chỉ chia sẻ lợi nhuận khi thắng
 • Thua nhà đầu tư không mất phí
 • Mức lỗ tối đa là 50%
 • Tự quản lí vốn


Số Tiền Theo Kèo

500$

 • Lợi Ích Gói 500$
 • Chia sẻ lợi nhuận 30%
 • Nhà đầu tư nhận 70%
 • Chỉ chia sẻ lợi nhuận khi thắng
 • Thua nhà đầu tư không mất phí
 • Mức lỗ tối đa là 50%
 • Tự quản lí vốn


KẾT QUẢ THEO GÓI TÍN HIỆU TỪ HỌC VIỆN STOCK


GIẢI THÍCH VÈ GÓI TÍN HIỆU

SAU THỜI GIAN HÔM NAY GIÁ SẼ TĂNG LÊN

Day
Hour
Minute
Second

Người Thành Công Là Người Đưa Ra Quyết Định Nhanh